แค่ได้เห็น…รอยยิ้มของลูก

Kideewise… เพื่อลูก แข็งแรง สดใส ฉลาดทันโลก

     Kideewise คิดดีไวส์ ดำเนินการภายใต้บริษัท เพิ่มพัฒน์ศึกษา จำกัด ด้วยประสบการณ์ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย และประสบการณ์ด้านวิชาการรวมถึงการแนะนำการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ต่อยอดจนถึงด้านวิชาชีพ ที่มีมานานกว่า 20 ปี และปัจจุบันนี้ได้เดินทางมาจนถึงการได้เป็น “แม่” ทำให้เราเข้าใจและมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริม “ลูกๆที่รักของเรา” ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจ และ ลมหายใจ ของ”ครอบครัว”

   Kideewise เราใส่ใจ คัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยแบ่งเป็น ด้านพัฒนาการและวิชาการ : มุ่งเน้นให้ลูกๆ ได้พัฒนาตรรกะจนเกิดเป็นความเข้าใจในระยะยาวอย่างแท้จริงและฝึกพัฒนาการให้สมวัย เตรียมความพร้อมจาก “รั้วบ้าน” สู่ “รั้วโรงเรียน” เรียนรู้ สนุก ตื่นเต้น และสร้างความทรงจำจากสิ่งรอบตัว มีไหวพริบและประยุกต์ได้เร็ว มีเหตุผลของตัวเอง พร้อมก้าวทันโลกที่หมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาด้านโภชนาการที่มีคุณภาพ : เราคัดสรร คัดเลือกคุณภาพที่ลูกอร่อย ฮีลใจแม่ อิ่มท้องลูก ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อพัฒนาการที่สมวัย แข็งแรง สดใส อารมณ์ดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ผ่านการเล่นและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป เพราะ kideewise…เชื่อมั่นว่า พัฒนาการที่สมดุล สร้างลูกให้คิดเป็นได้อย่างไม่จำกัด