ชุดแบบฝึกหัดเตรียมเข้าอนุบาล

ชุดข้อสอบเพื่อเตรียมสอบเข้าอนุบาล 1 ร.ร. สาธิต ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆและเตรียมสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ร.ร.อนุบาลชั้นนำ

1 ชุด มี 4 เล่ม ครอบคลุมทุกทักษะ

ราคาปกติ 1,996 บาท ลดเหลือ 1,599 บาท